Två Kurvmoduler 22,5º

I denna sektion kommer att beskrivas bygget av två M-Play moduler av en kurva på 22,5 grader per modul. Det kommer att beskrivas allt ifrån själva bygget av modulen till att den är körbar samt hur jag bygger landskapet på modulerna. Jag vet inte riktigt vilket landskap jag skall ha på dessa. Vi får se vad det blir.

Kurvmodul 22,5º - Del 6 - Rälsen och kabeldragningen

Detta avsnitt handlar om att fästa rälsen temporärt samt löda fast den underliggande strömförsörjningen. Här identifieras ett stort problem.

Kurvmodul 22,5º - Del 5 - Rälsbädden

I detta avsnitt kommer att beskriva underlaget från själva modulen till upp till korklagret som ligger under själva rälsen. I kanten kommer det att bli en massiv bit trä och ingen kork.

Kurvmodul 22,5º - Del 4 - Ytbehandling

I denna del kommer jag att ta upp hur jag limmar på lakansväv och målar modulen. Samt första intrycken för hur detta har fungerat.

Kurvmodul 22,5º - Del 3 - Beninfästning och kantlister

Denna del handlar om hur beninfästningarna gjordes samt hur jag hanterade kanterna av modulerna. Kanterna är ganska fula, och man ser honeycomb-materialet.

Kurvmodul 22,5º - Del 2 - Ihopsättningen av basplattan

Principen för att sätta ihop en M-Play modul är att vika upp de fyra sidorna och skruva dit ett gångjärn i varje hörn. Sedan kan man limma skarvarna och hörnen.

Kurvmodul 22,5º - Del 1 - Bakgrunden 

Jag har köpt två stycken M-Play kurvmoduler. Vardera modul motsvarar en kurvsektion på 22,5 Grader. Jag har inte bestämt mig för vad det skall bli för terräng utan det får komma senare. Det kommer att bli en rad artiklar som förklarar hur jag har byggt dessa sektioner. Men även de olika felen samt andra erfarenheter som jag har gjort.

Mina modelltåg

Dessa sidor visar alla lok, vagnar och annat som jag har i skala N.
Vilka projekt och recensioner.

Till mina modelltåg >

Mina moduler

Denna sida innehåller beskrivningar av alla mina moduler, hur de är byggda samt vilken status de har för tillfället. För tillfället är Förstingen, två stycken 22,5 graders moduler, två stycken 45 graders moduler samt Rö station med sina tre moduler. Dessa bildar mina hemmabana, som får plats i mina två rum och kök. Öppen planlösning. Modulerna är byggda enligt FREMO standard och skala N.

Till mina moduler>

Bra Länkar

En kort lista till andra länkar där jag är antingen äger eller är webmaster. Håll till godo.

skeppsmodeller.se >

shipmodelling.eu >

e-legitimation.info >

stockholmsskalabat.se >