Rö Station - Del 13 - Rälsbädden

I detta avsnitt jag igenom hur rälsbädden är gjord samt hur layout kommer att bli för de tre modulerna.

På bilden nedan ser en av modulerna, den som skall bilda infarten från Stockholm. Här syns tydligt träbitarna  som sitter i änden på modulen samt underlaget av balsa som ligger mellan korkunderlaget samt själva modulstommen. I bakgrunden syns mitt vardagsrum.

xxxxxx

 På bilden nedan ser man mittenmodulen som jag har kommit en bit på. Här ser man tydligt att underlaget som ligger mellan korken och modulstommen är av furu istället för balsa. Bitar av korkflaken håller på att skäras ut och limmas på modulen.

xxxxxx

På bilden nedan ser vi modulen från en annan vinkel. I bakgrunden mitt vardagsrum samt modulen som visades som första bild i detta avsnitt.

xxxxxx

På denna bilds läggs korkbanvallen från en rulle, som limmas med vitt trälim. Under växlar blir det korkflak som limmas fast. 

xxxxxx

På bilden nedan ser vi den nyaste modulen, den nytillförda delen efter omkonstruktionen. Denna är fortfarande vit och bara grundmålad. Bilden visar alla modulerna ihopsatta så att man ser hela layout på stationen. På vänster sida kommer lastmagasinen att finnas, två stycken. På höger sid mitt på mittmodulen kommer stationshuset att finnas.

xxxxxx

I nästa avsnitt visar det färdiga resultatet i mera detalj, skruvarna som skall finnas vid modulkanten skruvas i, samt ett problem med två av modulerna.

 

Mina modelltåg

Dessa sidor visar alla lok, vagnar och annat som jag har i skala N.
Vilka projekt och recensioner.

Till mina modelltåg >

Mina moduler

Denna sida innehåller beskrivningar av alla mina moduler, hur de är byggda samt vilken status de har för tillfället. För tillfället är Förstingen, två stycken 22,5 graders moduler, två stycken 45 graders moduler samt Rö station med sina tre moduler. Dessa bildar mina hemmabana, som får plats i mina två rum och kök. Öppen planlösning. Modulerna är byggda enligt FREMO standard och skala N.

Till mina moduler>

Bra Länkar

En kort lista till andra länkar där jag är antingen äger eller är webmaster. Håll till godo.

skeppsmodeller.se >

shipmodelling.eu >

e-legitimation.info >

stockholmsskalabat.se >