Bakgrunden

Jag har alltid velat ha en modelljärnväg uppsatt för att kunna köra modelltåg. Men har man en 2:a på 58 kvadratmeter så är det lite svårt. Men nu förtiden finns det ett alternativ genom att använda standardiserade moduler. När får tid för att köra modelltåg är det bara att sätta upp lite moduler. På denna sida kommer det att beskriva lite olika varianter som kan tänkas fungera i min lägenhet, dvs för de allra flesta. För att sammanfatta mina hemmabana för trångbodda.

Mera beskrivning >

Layout för banan

Detta är hur jag tänkte koppla upp banan när vill köra tåg på den.

xxxxxx

Det tar ungefär en halvtimme att sätta upp.

Bakgrunden

Min första tåg var ett i skala 0, vilket är en aningen opraktiskt. För att ha en yta på att köra på är det skala N som gäller. När jag var liten hade jag en bana i skala N. Bara en oval samt ett lok och tre vagnar. Jag har aldrig gillat alla H0 banor, speciellt när dom är plottriga och avstånden mellan ett hus och banan alldeles för kort. Skall det vara något skall det i alla fall vara såpass att det är mindre 20% fel i avstånden och då faller automatiskt H0 bort, i alla fall om man vill ha en bana som inte är en bit av station och inte så mycket mera. Skala Z har aldrig tilltalat, tack vare att det är en skala som aldrig tagit fart eller
blivit någonting. Skala TT samma sak.

Så valet på utrustning har blivit följande:

  • Svenskt i skala N
  • Moduler som passar i min lägenhet
  • Moduler för modulträffar
  • LocoNet som styrbuss
  • Skall gå att transportera

En kommentar av varför jag tog beslutet med LocoNet är att här finns det beskrivning av protokollet samt öppen källkod för exempelvis Arduino och dylikt. Modulstandarden blir FREMOs, efter som jag alltid gillat standarder som använts av mycket folk. Det är aldrig fel.

Min hemmabana

Jag har plats för ungefär runt 8-10 meter moduler och två av dessa måste vara en 90 graders sväng. Dessa två moduler kommer att hantera denna kurva i lägenheten. Har inte funderat på vilket landskapa jag skall ha på dessa två moduler. Vi får se.

Till min hemmabana>

Mina moduler

Skala N
Temat för dessa moduler är FREMO N-RE och Sverige. För tillfället finns en rak, fyra kurvor och Rö station med sina tre moduler.
En bunt moduler i skala N>

Skala H0N3
Temat för dessa moduler är SRJ och smalspår för H0. Denna sida innehåller beskrivningar av alla mina moduler, hur de är byggda samt vilken status de har för tillfället. 
En samling moduler för Roslagsbanan SRJ>

Bra Länkar

En kort lista till andra länkar där jag är antingen äger eller är webmaster. Håll till godo.

skeppsmodeller.se >

shipmodelling.eu >

e-legitimation.info >

stockholmsskalabat.se >