Rö Station - Del 3 - Hur ser det ut idag

Detta avsnitt handlar om en rad Google maps över hur det ser ut idag. Kommer även att visa var det är tänkt att modulerna skall hamna.

Bilden nedan visas Google maps bilden och ritat in var modulerna skulle kunna hamna. Det finns ett antagande här att vägen inte tycks ha blivit flyttad. Det har en onaturlig knyck som syns väldigt tydligt och jag har antagit att ingen brydde sig att flytta vägen när den vart asfalterad. Sedan har lag försökt placera ut alla hus och spår där de borde vara enligt flygfotot. Förhoppningsvis kommer detta att ge en korrekt bild i slutändan.

xxxxxx

Google maps är ett bra verktyg för oss modellbyggare. Vi kan leka runt och se hur terrängen ser ut och vad det borde vara. Man får vara försiktig så att man inte övertolkar saker, eller missar att det har hänt saker och ting. Bilden nedan är hur det ser ut idag. Om man jämför med gamla topografiska kartor ser man det går en väg längs rälsen fram till där vägen korsade spåren på norra delen av stationen.

En annan Google maps bild nästan samma som ovan. Sträcker sig lite mera norrut, till den kurva som svänger till vänster om man tittar norrut.

I bilderna från Google maps finns det exempelvis resterna från stenmuren som bildade lastkajen kvar. Bilden visar i riktning söderut och längs med rälsen. På höger sida skulle stationen ha varit. Tack att det varit mer än 50 år sedan har träd hunnit växa upp som stör bilden, och vi behöver ta hänsyn till.

Här är vägen i rikning österut. Jättekul att lastkajen fanns kvar. Gör det lättare att placera ut saker och ting.

I nästa avsnitt tar jag upp ritningar och annat.

Mina modelltåg

Dessa sidor visar alla lok, vagnar och annat som jag har i skala N.
Vilka projekt och recensioner.

Till mina modelltåg >

Mina moduler

Denna sida innehåller beskrivningar av alla mina moduler, hur de är byggda samt vilken status de har för tillfället. För tillfället är Förstingen, två stycken 22,5 graders moduler, två stycken 45 graders moduler samt Rö station med sina tre moduler. Dessa bildar mina hemmabana, som får plats i mina två rum och kök. Öppen planlösning. Modulerna är byggda enligt FREMO standard och skala N.

Till mina moduler>

Bra Länkar

En kort lista till andra länkar där jag är antingen äger eller är webmaster. Håll till godo.

skeppsmodeller.se >

shipmodelling.eu >

e-legitimation.info >

stockholmsskalabat.se >